Támogatásban részesült az “Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson” című projekt

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata által a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott “TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003” azonosító számú “Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson” című projekt. A fejlesztés 800 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatás intenzitás 100%).

A projekt keretében zöldmezős beruházásként valósul meg 40,1 hektár területen alap-infrastruktúra kiépítése. Az ipari parkban jelenleg nincsen az igényeknek megfelelő, nagy kiterjedésű szabad terület a betelepülni kívánó befektetők számára. Az ipari park kihasználtsága jelenleg 80,6 %-os. A betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma 885 fő, mely a fejlesztés megvalósítását követően jelentősen növekedhet. A projekt megvalósítási helyszíne közvetlenül a meglévő Mohácsi Ipari park mellett terül el, az 56. és 57. sz. főutak körforgalmú csomópontjától északkeletre. Az érintett terület jelenleg közművekkel nem ellátott. A fejlesztés keretében a feltáró utak kiépítése, illetve az ehhez kapcsolódó buszmegálló és gyalogátkelő kialakítása valósul meg, továbbá a területen megtörténik az ivóvízhálózat és szennyvízelvezetés kialakítása, az elektromos hálózat, közvilágítás, gázhálózat, távközlési és kommunikációs hálózat kiépítése.

A projekt célcsoportját elsősorban a vállalkozások (mikro-, kis-, közép és nagyvállalkozások) képezik. A projekt közvetlen kedvezményezettjei az ipari területre betelepülő vállalkozók és alkalmazottaik, közvetett módon pedig a már megalapozott, működő vállalkozások.

Az új beruházások munkahelyeket teremtenek, ezáltal csökken a munkanélküliség, az elvándorlás, a jövedelmek növekedésével nő a lakosság életszínvonala.

A támogatási szerződés megkötésének napja: 2017. június 21.
A projekt tervezett fizikai befejezésének napja: 2019. október 31.