Mohács Város

Mohács Baranya megye délkeleti részén helyezkedik el, a megye harmadik legnépesebb városa, jelenlegi lakónépessége 17.089 fő (KSH helységnévtár 2019.01.01.). Az országos településhálózatban a város két jelentős megyeszékhely, Pécs és Szekszárd vonzáskörzetében helyezkedik el.

Mohács a Duna felől

Mohács a Duna folyó partján a horvát és a szerb határ közelében fekszik, a határmentiségéből adódóan elsősorban az észak-déli irányú kereskedelem jelentős központja. Mohács a térség gazdasági, kulturális, oktatási központja. A hazai nemzetiségek békés együttélésének egyik minta városa, a négy legjelentősebb kisebbség a horvát, a német, a szerb és a cigány. A város legfőbb kulturális nevezetessége az UNESCO listán is szereplő Busójárás hagyománya.

Mohács gazdasága a környező térségekkel összehasonlítva jobban teljesít. A munkaerő képzettségi színvonala átlagos. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2019. év decemberi adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 691 fő, ami a 12.652 fő munkavállalási korú népesség 5,46%-a.

Mohács városban két középiskola működik, a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium, ahol a kiemelt informatika oktatáson túl, intenzív idegen nyelvi képzés folyik angol és német nemzetiségi tagozatokon. Szakközépiskolai oktatást valósít meg a Pécsi Szakképző Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája, ahol rendészeti, informatikai, vendéglátóipar szakgimnáziumi ágazat működik, valamint szakközépiskolai keretek között asztalos, kereskedelmi értékesítő, hegesztő, hentes és húskészítmény készítő, szakács, szociális ápoló és gondozó szakmákat oktatnak, ezek alapján elmondható, hogy a városban megvan a lehetőség helyben szakképzett, idegen nyelveket beszélő munkaerő biztosítására.

A város gazdaságában a szolgáltató szektor dominál, azonban az ipar is jelentékeny szerepet tölt be, különösen a feldolgozóipar. Az összes gazdasági ágazat fejlesztése szempontjából fontos kiemelni Mohács határmenti helyzetét, amely lehetőséget nyújt a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítésére. Mohács Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában központi szerepet kapott a gazdaságfejlesztés, befektetés-ösztönzés.

A város gazdasági életében kiemelkedő fontosságú a jelenleg is működő ipari park, amely a számos kis- közép- és nagyvállalatnak ad helyet. A város különleges földrajzi elhelyezkedése, intermodális csomópont jellege jelentős fejlődési potenciállal is bír. A járáson észak-déli irányban halad keresztül az 56. sz. főút, amely az V/c pán-európai korridor eleme. Az M6-os autópálya közelsége a városnak jó megközelítést biztosít. Mohács vízi közlekedés szempontjából különleges helyzetben van. A város a Duna partjára épült. Mohácson nemzetközi határkikötő és kereskedelmi kikötő is üzemel, a megye vízi-közlekedési adottságai kiválóak.