Megközelíthetőség

A Mohácsi Járás közúti infrastruktúrával való ellátottsága viszonylag kedvező, hiszen az M6-os számú autópálya révén a főváros és az országos közúthálózat elérhetősége megfelelő. Mohácsról a megyeszékhelyre az 57-es számú főúton és az M60-as számú autópályán lehet eljutni. A Szeged irányába történő közlekedés a Baján található híd használatával tud megvalósulni. Jelenleg folyik a mohácsi Duna-híd, valamint a Mohácsot az autópályacsomóponttal összekötő gyorsforgalmi útszakasz terveinek elkészítse, a kivitelezés megkezdésére várhatóan 2022-ben kerülhet sor. Ezen felül a kormányzat hosszú távú céljaiban szerepel az M9-es számú autópálya Kőszeg-Nagykanizsa-Pécs-Mohács-Szeged-Debrecen nyomvonalának kiépítése is.

Mohács városa vasúti összeköttetéssel rendelkezik, Mohácsot a Villányon át Péccsel összekötő vasútvonal még 1857-ban épült meg. A fénykorában jelentős áruszállítást bonyolító vonal, napjainkban elsősorban erdészeti és mezőgazdasági termények, részben könnyűipari termékek szállítását látja el. A vonalon menetrend szerinti személyközlekedés is zajlik, a forgalom nem jelentős. A szárnyvonal állapota elfogadható, jellemzően maximálisan 80 km/h sebességgel közlekedhető.

Mohácson több vízi kikötő is megtalálható, ezek többsége jellemzően mezőgazdasági jellegű termények berakodását teszi lehetővé, azonban tervezés alatt áll egy konténer és darabáru mozgatására szolgáló közforgalmi kikötő létesítése.

A meglévő és a tervezett beruházások megvalósulásával tovább javul a kapcsolat a közúti, vasúti, vízi szállítási módok között. Az M6-os autópálya megléte, valamint a tervezett kikötő és a Duna-híd együttes hatásaként, továbbá a hosszú távú tervekben szereplő M9-es autópálya megvalósulásával a Mohácsi Ipari Park területe jelentősen felértékelődik.