Legfontosabb adatok

A Mohácsi Ipari Park bruttó összterülete: 225 ha

Már lekötött terület: 61 %

Jelenleg 88 ha (62 db különböző méretű telek) szabad, önkormányzati tulajdonú terület áll rendelkezésre, melynek értékesítése folyamatos

Betelepült vállalkozások száma: 57 db, ebből működő vállalkozás 45 db

Foglalkoztatottak létszáma területen: 900 fő

A Mohácsi Ipari Parkban működő főbb ágazatok:

 • szolgáltatás (logisztika, kereskedelem, szállítmányozás)
 • élelmiszeripar
 • textilipar
 • faipar (bútorgyártás, farostlemezgyártás, épületasztalosipar, fűrészáru gyártás)
 • gépipar (szerszámgépgyártás, járműgyártás stb.)
 • fémipar (fémszerkezetgyártás, könnyűfémöntés, fémfeldolgozás, fémfelület kezelés stb.)
 • építőipar
 • energiaipar (villamosenergia termelés)

Ipari park kínálta legfőbb előnyök:

 • Kiváló földrajzi elhelyezkedés, autópálya, vasúti és vízi kapcsolattal, Schengeni határpont
 • Egyértelmű tulajdonviszonyok, átlátható szabály- és feltételrendszerek.
 • Talajszennyezettségtől mentes földterület.
 • Megfelelően kiépített ipari parki infrastruktúra
 • Szakképzett munkaerő

Különféle szolgáltatások letelepedést megelőzően és azt követően is.