Infrastruktúra

Az ipari parkban teljesen kiépített közműhálózat várja a beruházókat: ivóvízhálózat és szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, elektromos hálózat, közvilágítás, gázhálózat, távközlési és kommunikációs hálózat (optika).

Nyugati szektor

Víz, szennyvíz

Az ivóvíz ellátás és a szennyvíz elvezetés megoldott.
Vízkapacitás 50 m3/h =14  l/s
Szennyvíz elvezetési kapacitás 50 m3/h = 14  l/s

Útellátottság

Az iparterületen halad keresztül az iparterületi út, amelyre az iparterületi feltáró utak csatlakoznak. A feltáró utak keresztmetszeti kialakításában 7,0 m széles burkolat, 10,50 m széles korona található. Az utak „C” terhelési osztályba tartoznak.

Elektromos ellátás

Az iparterület ellátását 4 db 630 kVA teljesítményű trafó jelenti. A szolgáltató a középfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése során, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként szabadvezeték esetén 250 m hosszúságú vezetéket külön díjfizetés nélkül létesít.

Gázellátás

A gázvezeték nyomásfokozata: középnyomás /3bar/, mérete: PE 100/G SDR 11 110 x 10,0 mm

Közvilágítás

Az iparterület útjainak közvilágítását 8 m magas acél kandeláberek, 8 LED 40W lámpatestekkel biztosítják.

Optikai kábel

Az iparterület optikai kábelhálózat kiépítettséggel rendelkezik, így a szélessávú internet ellátottság megoldott.

Szabad területek