Pristup mjesta

Saobraćajni promet je relativno povoljan, najprije zbog M6 autoputa. Iz Mohača do sjedišta županije (Pečuh) se može stići M60 autoputom ili glavnom cestom. Promet prema Segedinu je omogućen na sjever preko Baje, gdje se nalazi most na Dunavu. Trenutno je u pregovoru i gradnja mosta kod Mohača, kao i brza cesta, koja bi direktno povezala grad sa M6/M60 autoputom. Početak projekta se očekuje 2022 godine. Pored toga, vladi je u dugoročnom planu i izgradnja takozvanog M9 autoputa, koji povezuje Kiseg-Velika Kaniža-Pečuh-Mohač-Segedin-Debrecin.

Mohač je povezan i željezničkom infrastrukturom. Od grada vodi željeznička pruga preko Viljana do Pečuha, koja je spojena sa lukom na Dunavu. Izgradnja linije je započela prije 1857 godine. Željeznička linija, na svom vrhuncu je imala veoma značajnu ulogu u trgovanju. Godine 1857 uspostavljena željeznica je služila za prevoz robe, te kasnije za prevoz putnika i poljoprivrednih proizvoda. U današnje vrijeme se smanjio broj putnika, kao i robe. Na gore navedenoj liniji prijevoz putnika je redovan, ali nije značajan. Stanje željezničke linije je prihvatljivo, brzinom od 80km/h se koristi pruga.

U Mohaču postoji i vodena luka, koja služi za utovar poljorpivrednih proizvoda. U planu je izgradnja jednog kontejnera, kao i izgradnja jedne dodatne luke, koja bi bila ključni element u transportu.

Sa postojećim i planiranim ulaganjima/projektima će se poboljšati povezanost između različitih vrsta prijevoza, kao npr. između putnog i željezničkog prometa. Vec dopustan M6 i planirani projekti: most na dunavu, nova luka i ostavaranje dugoročnog plana, M9 autoputa, će značajno povećati iskorištenost i razvoj industrijske zone.