Infrastruktura

Industrijska zona očekuje investitore sa izgrađenom infrastrukturom: energetikom (4 komada 630 KVA transformatora); javnom rasvjetom; pristupnim cestama i cestama u zoni; telefonskim i drugi priključcima; vodovodnom, oborinskom instalacijom i kanalizacijom; priključkom na vanjske instalacije i plinskom mrežom.

West Sector

Free plots