Betelepülés

Engedményes árú önkormányzati telek

Mohács Város Képviselő-testülete egyéni elbírálás alapján az önkormányzati tulajdonú telkekből engedményes árú telekkel támogathatja elsősorban az ipari célú új vállalkozásokat, munkahelyteremtéseket, valamint a meglévő vállalkozásokat, amennyiben új telephelyet létesítenek, illetve dolgozói létszámot bővítenek.

Munkahelyteremtő beruházás

Az Önkormányzat az Ipari Parkban vállalkozás létesítése, illetve bővítése esetén a telekárból munkahelyenként 600.000 Ft engedményt biztosít, amennyiben az helyi, azaz mohácsi munkavállalóval kerül betöltésre. Helyi munkavállalónak az minősül, akinek bejelentett állandó lakó-, vagy tartózkodási helye Mohács közigazgatási területén van.

A támogatás további feltételei, hogy a vállalkozó az adásvételi szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított három éven belül a telephelyet megépíti, tevékenységét megkezdi és legkésőbb a beruházás megvalósításától számított egy év elteltével a szerződésben vállalt foglalkoztatott dolgozói létszámot eléri a támogatással létrehozott telephelyen. További támogatási feltétel, hogy a telekár megállapításánál figyelembe vett teljes dolgozói létszámot legalább öt évig foglalkoztatja a támogatással létrehozott telephelyen.

Munkahelymegtartó beruházás

Az Önkormányzat az Ipari Parkban munkahelymegőrző célú vállalkozás létesítése, illetve bővítése esetén a telekárból munkahelyenként 300.000 Ft engedményt biztosít, amennyiben az helyi, azaz mohácsi munkahelyek megőrzését szolgálja. Az engedmény mértékével csökkentett telekár 10.000 Ft-ig mérsékelhető azzal, hogy a telekalakítás költségét a vállalkozás viseli. A támogatás feltétele, hogy a szerződéskötéstől számított két éven belül a vállalkozó telephelyet megépíti, tevékenységét megkezdi, és szerződés aláírásakor általa foglalkoztatott dolgozói létszámot legalább 5 évig fenntartja.

Kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján a kiskereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásoknak is adhat engedményt a képviselő-testület.

forrás

Helyi adók

A helyi adók mértékéről szóló rendelet a itt érhető el

Helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezései

Ipari terület – Gip

A területen az OTÉK 20.§ (4) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el. Az OTÉK 20.§ (5) bekezdés szerinti építmények a területen még kivételesen sem helyezhetők el.

Telekalakítási és beépítési előírások ipari gazdasági területen

1.legkisebb telekterület 900 m2
2.legkisebb utcai telekszélesség 30 m
3.beépítési mód szabadonálló
4.legnagyobb beépítettség 50%
5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság 10,50 m

 

6.legkisebb előkert a kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában 5 m
7.legkisebb oldalkert 6 m
8.legkisebb hátsókert 6 m
9.legkisebb zöldfelület 25%
10.közterület felőli kerítés épített jellegű, 1,8 –2,0 m magas kerítés

további információk a következő linken érhetőek el, 25/2009 (XI.30.) önkormányzati rendelet